قیمت غرفه سازی 

شامل : کفسازی با پارکت  –نورپردازی کامل -رنگ آمیزی – با دو ست میز و صندلی و صندلی جکدار (کلید در دست) به شرح ذیل است

 

هزینه غرفه سازی تا 200متر مربع >>از 160 میلیون تومان

هزینه غرفه سازی تا 100متر مربع >>از 120 تا سقف 230میلیون تومان

هزینه غرفه سازی تا 80متر مربع >>از 110 تا سقف 225 میلیون تومان

هزینه غرفه سازی تا 64متر مربع >>از89 تا سقف 179میلیون تومان

هزینه غرفه سازی تا 48متر مربع >>از 86 تا سقف 130میلیون تومان

هزینه غرفه سازی تا 36متر مربع >> از 45 تا سقف90میلیون تومان

هزینه غرفه سازی تا 24متر مربع >>از 48 تا سقف 72میلیون تومان

هزینه غرفه سازی تا 18متر مربع >>از 36 تا سقف70میلیون تومان

هزینه غرفه سازی تا 12متر مربع >>از 24 تا سقف48میلیون تومان

 

 

 

قیمت غرفه سازی تا مورخ اول مهر ماه 1402 معتبر می باشد

در صورتی که کمتر از یکماه به زمان برگزاری نمایشگاه فرصت باقی مانده باشد و قرارداد هنوز منعقد نشده باشد 25 درصد  به قیمت ها افزوده می شود

مبالغ برای طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی در تهران می باشد و برای اطلاع از هزینه غرفه سازی در شهرستان تماس بگیرید