غرفه ساز نمایشگاه تهران را چگونه پیداکنم

غرفه‌ساز در نمایشگاه‌ها مسئول ایجاد و طراحی غرفه‌های شرکت‌ها و نهادها در نمایشگاه‌های مختلف است. غرفه‌سازان واحدهای تجاری و شرکت‌ها را در طراحی، ساخت، و نمایش محصولات و خدماتشان در نمایشگاه‌ها یاری می‌کنند. آن‌ها باید از تخصص‌های مختلفی از جمله طراحی داخلی، ساختمان‌سازی، نورپردازی و مدیریت پروژه بهره‌برند. هدف غرفه‌سازی در نمایشگاه‌ها جلب توجه بازدیدکنندگان …

غرفه ساز نمایشگاه تهران را چگونه پیداکنم ادامه »