رزرو غرفه نمایشگاه چگونه امکان پذیر است و چه کنم

رزرو غرفه نمایشگاه به این مفهوم است که شما بعنوان شرکت کننده در یک نمایشگاه در خواست یک فضای خاص نمایشگاهی را با ابعاد مورد نظر می دهید و برگزار کننده براساس متراژ درخواستی و بنا به شرایط نمایشگاه شما را در لیست انتظار و رزرو قرار می دهد تا در صورت جابجایی و یا …

رزرو غرفه نمایشگاه چگونه امکان پذیر است و چه کنم ادامه »