قوانین نمایشگاه بین المللی تهران باید هاو نبایدها

قوانین نمایشگاه بین‌المللی تهران ممکن است به مرور زمان تغییر کنند، اما به طور عمومی یک سری مقررات و نکات کلی وجود دارد که در نمایشگاه‌های بین‌المللی رعایت می‌شوند. برخی از این مقررات عبارتند از: ها (نکات مثبت): ثبت نام و شرکت در نمایشگاه با تایید و موافقت مراجعین نظارتی و مدیریت نمایشگاه انجام می‌شود. …

قوانین نمایشگاه بین المللی تهران باید هاو نبایدها ادامه »